NS' de

Doğa ve
Ekoloji Atölyesi


NS' de

Doğa ve
Ekoloji Atölyesi


Ns Eğitim Kurumları olarak sağladığımız eğitimin avantajları ve imkanlarıyla bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan kazanımları ön planda tutmaya özen göstermekteyiz.
Öğrencilerimizin fen bilimleri öğretiminde; Bilimsel Süreç Becerileri; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız. Bu beceriler kazandırılırken Çağımızın dijital gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin bu dünyaya hazırlanması, özellikle bilişim sektöründeki gelişmeleri takip etmesi için STEM eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimin içeriğinde ; fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelini öğrencilerimize sunmaktayız.

Öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, üretkenlik , girişimcilik, iletişim ve takım çalışması yapacakları uygun laboratuvar ortamları ve bu ortamlarda kazanımlara uygun deneyleri, mikroskop incelemelerini bilimsel süreç çerçevesinde aktif olarak kullanmaktayız. Fen bilimleri öğretimini yaparken 5E Modeli(giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme)’ni dikkate almaktayız. Öğrendikleri kavramları zihinsel olarak inşa etmeyi amaçlamaktayız. Böylelikle öğrencilerimize kendi başarılarını da göstermiş bulunmaktayız. Hem derse karşı olumlu bir tutum sergilemekteyiz hem de derse ilgi çekici, meraklandırıcı, keşfettirici gibi bir çok özelliği gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak da, öğrencilerimizle yapılan etkinlikler ve dersler bu modeller sayesinde bilimsel süreç basamaklarına uygun şekilde yapılmaktadır ve geleceğe birer bilim insanı yetiştirmek hedeflenmektedir.

Doğanın insanlar tarafından anlaşılması, doğa ile iletişim kurulması için ekolojik okuryazar bireyler yetiştirmek çok önemlidir. Bu nedenle Ns Eğitim Kurumları olarak Ekolojik okuryazar bireyler yetiştiriyoruz. Bu konuda yapılan etkinliklerle; öğrencide doğa bilincinin oluşmasını sağlamakta, doğanın kanunlarını öğretmekte ve bu doğrultuda doğayla iletişim kurmaya başlamasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte çevre sorunlarına karşı duyarlı olma ve çözümler arama, bu çözümleri hayata geçirmek için projeler üretme noktasında çalışmalar yapıyoruz.
Bunun yanında Değerler Eğitimi ile disiplinler arası çalışmalar yaparak öğrencilerimizin Marifetullah ve Hikmetullah bakış açısıyla kainata, insana ve doğaya bakmalarını amaçlıyoruz.

Öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, üretkenlik , girişimcilik, iletişim ve takım çalışması yapacakları uygun laboratuvar ortamları ve bu ortamlarda kazanımlara uygun deneyleri, mikroskop incelemelerini bilimsel süreç çerçevesinde aktif olarak kullanmaktayız. Fen bilimleri öğretimini yaparken 5E Modeli(giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme)’ni dikkate almaktayız. Öğrendikleri kavramları zihinsel olarak inşa etmeyi amaçlamaktayız. Böylelikle öğrencilerimize kendi başarılarını da göstermiş bulunmaktayız. Hem derse karşı olumlu bir tutum sergilemekteyiz hem de derse ilgi çekici, meraklandırıcı, keşfettirici gibi bir çok özelliği gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak da, öğrencilerimizle yapılan etkinlikler ve dersler bu modeller sayesinde bilimsel süreç basamaklarına uygun şekilde yapılmaktadır ve geleceğe birer bilim insanı yetiştirmek hedeflenmektedir.

Doğanın insanlar tarafından anlaşılması, doğa ile iletişim kurulması için ekolojik okuryazar bireyler yetiştirmek çok önemlidir. Bu nedenle Ns Eğitim Kurumları olarak Ekolojik okuryazar bireyler yetiştiriyoruz. Bu konuda yapılan etkinliklerle; öğrencide doğa bilincinin oluşmasını sağlamakta, doğanın kanunlarını öğretmekte ve bu doğrultuda doğayla iletişim kurmaya başlamasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte çevre sorunlarına karşı duyarlı olma ve çözümler arama, bu çözümleri hayata geçirmek için projeler üretme noktasında çalışmalar yapıyoruz.
Bunun yanında Değerler Eğitimi ile disiplinler arası çalışmalar yaparak öğrencilerimizin Marifetullah ve Hikmetullah bakış açısıyla kainata, insana ve doğaya bakmalarını amaçlıyoruz.