GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Sanat eğitimi üreticilik eğitiminin ön planda tutulduğu, ıraksak düşünmenin geliştirildiği her öğrencinin kişisel gelişimi ve eğilimleri paralelinde yönlendirildiği en etkin ortamlardandır. Çocuklar hayallerini oyun oynayarak ya da sanatsal çalışmalarla açığa vururlar. Resim ve sanat çocuklar için kendilerini ifade etme biçimidir. Sanatsal çalışmalar çocuğun sağ ve sol beynin birlikte çalışması konsantrasyon gücü ve öz güvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar.

Bütün çocuklar sanatçıdır mesele içlerindeki sanatçıyı koruyabilmekte. Picasso. Görsel sanatlar atölyemiz tam olarak çocuklara bu bakış açısıyla bakmakta pek çok malzeme ve teknikle tanışmalarını sağlamaları dışında içlerinde doğal olarak var olan sanatçının kaybolmaması özgün bir dil olarak biçimlenebilmesi için onlara özgür bir ortan sunmaktadır.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ATÖLYESİ

Zekanın başarıya ve ürüne dönüşmesinin en önemli bileşenlerinden biri üretkenliktir. Zeka potansiyelini geliştirmek çok mümkün olmasa da düşünce uygun eğitimle gelişebilmektedir. Bu atölyede hedefimiz daha esnek, özgün, akıcı ve zengin düşünebilen bireyler yetiştirip, onların zeka kapasitelerini en iyi şekilde kullanma yetilerini geliştirmektir.

Atölye içeriği ile öğrenciler; Yeni Fikirlere Açık Olma, Orijinallik – Özgünlük, Problem Çözme Yeteneği, Fikirleri Dönüştürme, Risk Alabilme, İnce Espri Yeteneği, Sonucu Kestirme, Esnek Düşüne, Fikirlerini Akıcı Bir Şekilde İfade Etme, Zengin Düşünme, Becerilerini geliştirerek farklı ürünler ortaya koyacaklardır.

İnovasyon atölyesi; stem, matematik, fen ve mühendislik uygulamaları gibi alanları entegre edilmiş olup; bu atölyede öğrencilerin temel ve eleştirel düşünme, bilimsel süreç, üretici, sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi desteklenmektedir.

MÜZİK VE DRAMA ATÖLYESİ

Ruhun gıdası olduğu kadar zihnin de gıdası olan müzik bilim ile buluşuyor. Öğrencilerin akademik olarak donanım sahibi olması kadar sanatsal açıdan da donanım sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bir çok enstrümanı tanıyıp öğrenme noktasında imkan sağlıyoruz.

Drama Atölyesi çocukların çok yönlü gelişimini sağlayarak; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanarak kendilerini çok yönlü ifade etmelerini sağlar. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmalarını hedefler.

EKOLOJİ ATÖLYESİ

Bilim birçok alt dala ayrılmakla birlikte yaşamımızı anlamlandırabilmemiz için en gerekli disiplinlerdendir. Çocukların evreni anlayabilmeleri ve anlamlandırabilmeleri için gerekli olan bu disiplinle eğlenceli bir şekilde onların seviyesine uygun olarak karşılaştırmalarını sağlayan  ekoloji Atölyesi; çocuklarımızın doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe edinmelerini sağlamayı, bilgi birikimlerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu derste çocuklar:

Bir bilim insanı, Bir laborant, Bir mühendis gibi çalışarak; canlıların dünyasına girip onları sınıflandırmayı ve tarih öncesini araştırmasını sağlıyoruz.