NS Koleji'nde

Okul Aile Birliği


NS Koleji'nde

Okul Aile Birliği


Okul Aile Birliği (OAB); okul ile veliler arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek üzere okulumuz bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birliktir. OAB etkinlikleri, gönüllü çalışmaya dayanmaktadır. OAB Yönetim Kurulu her eğitim yılı başında yapılan seçimle belirlenip göreve başlar.

GÖREV, SORUMLULUK VE HEDEFLERİ

  • Okulun genel ve özel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, aile, veli ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak en önemli hedeftir.
  • Öncelikli olarak, NS Eğitim Kurumları’nın iç ve dış tanıtımını yapar ve birlik beraberlik içinde okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamalarına destek olur.
  • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar.
  • Veli-okul iletişimini desteklemek için anketler, duyuru ulaştırma gibi konularda gerekli olduğu zaman okul yönetimine destekte bulunur.

  • Okul yönetimi ile birlikte okulun ruhuna uygun velilere yönelik seminer, hobi aktiviteleri, veli katılımlı yarışmalar, kaynaşma toplantıları, söyleşi, kermes gibi konularda organizasyon aşamasından geri dönüşlerin alınması aşamasına kadar görev alır.
  • Okulumuzun eğitim politikasına katkı sağlamak amacıyla akademik konularda okul idaresine eleştiri, öneri ve görüş bildirip, okulun eğitiminin üstün ve örnek bir düzeye getirilmesi konusunda okul idaresine yardımlarda bulunur.
  • Okul Yönetimi ile işbirliği yaparak, eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeler gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlar.