NS Koleji'nde

Ölçme ve Değerlendirme


Öğretmenlerimizin öğretme ve öğrencilerimizin öğrenme etkililiğini belirlemek amacıyla, eğitimle ilgili verilerin toplanarak yorumlanması ve bunun içinde sistemli bir çalışmanın planlanması için NS Koleji’nde Ölçme Değerlendirme Birimi kurulmuştur.

NS Koleji'nde

Ölçme ve Değerlendirme


Öğretmenlerimizin öğretme ve öğrencilerimizin öğrenme etkililiğini belirlemek amacıyla, eğitimle ilgili verilerin toplanarak yorumlanması ve bunun içinde sistemli bir çalışmanın planlanması için NS Koleji’nde Ölçme Değerlendirme Birimi kurulmuştur.

"Ölçülemeyen
Hiçbir Şey
Gelişemez
ve
Yönetilemez."

Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerimiz;

Okulumuzda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize değerlendirme ve sıralama amaçlı sınavlar uygulanamaz. Ancak öğrencilerin gelişimlerini takip etmek amacıyla nota dönüştürülmeyen uygulamalar yapılabilir.

Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyi geçemez. Tüm yazılı sınavlar aynı seviyedeki sınıflarda ortak uygulanır ve değerlendirilir. Yazılı sınavlar okul yönetimi tarafından gözetmen tayin edilerek uygulanır.

Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi derslerinin sınavları, her kanaat döneminde en az iki adet olmak üzere ve dersin özelliğine göre, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.


Değerlendirme içeriklerinin niteliği ve niceliği, sınav süresi bir ders saatini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

4,5,6,7 ve 8. sınıflarımız için akademik takvime uygun sene başı planlamaları ile, yazılı, sözlü, deneme sınavı gibi uygulamalar yapılır.


Sınav soru ve çözümleri, sınav sonrasında ilgili ilan panolarına asılarak duyurulur.

Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı zümre başkanının teklifiyle okul yönetimi tarafından belirlenir ve en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Yıl boyunca 4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine test çözme tekniklerini öğrenmeleri, kazanımlarını pekiştirmeleri ve sınavlara hazırlık olması amacıyla, Okul ve Türkiye geneli deneme sınavları uygulanır. Sınav tarihleri, eğitim takviminde belirtilir.

Quiz sınavları ise, ders öğretmeni tarafından önceden haber verilmeden herhangi bir ders saatinde uygulanır ve değerlendirmesi zümre kurulu tarafından yapılır.

Öğretmenlerimiz öğrencilerine evde ya da okulda yapmaları için, ders içeriklerine göre, belirli aralıklarla bireysel veya gruplar halinde performans görevleri verebilir.


Öğretmenlerimiz öğrencilerine dönemlik olarak, bireysel ya da grup olarak proje ödevi verebilir.


Ev ödevleri ölçme değerlendirme sisteminin bir parçasıdır.

Bireysel ve grup etüt çalışmaları ölçme değerlendirme sisteminin bir parçasıdır.

Her ayın sonunda velilerimize akademik veli bilgilendirme mektubu gönderilir.

LGS Hazırlık Çalışmaları, seviye sınıflarının oluşturulması da ölçme değerlendirme birimimizin bir parçasıdır.

Veli toplantıları, öğretmen veli görüşmeleri ile, öğrencinin akademik durumu hakkında veli bilgilendirilmesi yapılır.

Ders dışı desteğe ihtiyacı olan ve ders öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından tespit edilen öğrenciler için bireysel veya grup olarak etüt planlaması yapılır.


Öğretmenlerimiz, günlük ödevlerini ve ödev kontrollerini Ödev Takip Sistemi üzerinden yaparlar.

Yıl boyunca 4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine test çözme tekniklerini öğrenmeleri, kazanımlarını pekiştirmeleri ve sınavlara hazırlık olması amacıyla, Okul ve Türkiye geneli deneme sınavları uygulanır. Sınav tarihleri, eğitim takviminde belirtilir.