NS'de

Rehberlik ve
Piskolojik Danışmanlık


NS'de

Rehberlik ve
Piskolojik Danışmanlık • Okuma becerisini hayatına yayma amacı ile kitap okumaya vurgulanan önem ve bu konudaki iş birlikleri
 • Okul gezilerimiz ile hayallerini somutlaştırma gayretlerimiz
 • Öğrencilerimize hedef belirleme ve belirlediği hedefe giden yollarda destek ve yönlendirmeleriz
 • Aylık ve seminer dönemlerimizde hazırlamış olduğumuz bilgilendirme mektupları ve broşürlerle desteklerimiz
 • Velilerimizle gönül bağı kurduğumuz aylık ve yıllık olarak planladığımız ve ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde sık sık görüşmelerimiz
 • Öğrencilerimizin karşılaştıkları yeni sisteme uygun güncel derslerin takipçisi olarak ders takviye çalışmalar, SORU ÇÖZÜM STRATEJİLERİ EĞİTİMİ, hızlı okuma teknikleri eğitimi gibi
 • Her öğrencimiz ile yaptığımız bireysel görüşmelerde eksik ya da desteklenmesi gereken herhangi bir durum ile ilgili izlenmesi gereken durumlar
 • Öğrencilerimize odaklanma ve dikkat seviyelerini arttırıcı çalışmalar
 • Kendini tanıma ve geliştirme adına uyguladığımız çeşitli ENVANTERLER
 • İş birliği başarı için en önemli faktör olduğundan ÖĞRETMEN VE VELİYE yönelik eğitimler
 • Bireysel özelliklerin ve akademik başarıları göz önüne alarak her öğrenci ile bire bir DERS ÇALIŞMA VE PLANLAMA faaliyetleri
 • Severek, isteyerek ve kalben yapılan işlerdeki başarıların farkında olduğumuz için ilk olarak gönülden yapmaları için öğrencilerimiz ile MOTİVASYON BECERİLERİNİ geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimler, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılır
 
 • Okuma becerisini hayatına yayma amacı ile kitap okumaya vurgulanan önem ve bu konudaki iş birlikleri
 • Okul gezilerimiz ile hayallerini somutlaştırma gayretlerimiz
 • Öğrencilerimize hedef belirleme ve belirlediği hedefe giden yollarda destek ve yönlendirmeleriz
 • Aylık ve seminer dönemlerimizde hazırlamış olduğumuz bilgilendirme mektupları ve broşürlerle desteklerimiz
 • Velilerimizle gönül bağı kurduğumuz aylık ve yıllık olarak planladığımız ve ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde sık sık görüşmelerimiz
 • Öğrencilerimizin karşılaştıkları yeni sisteme uygun güncel derslerin takipçisi olarak ders takviye çalışmalar, SORU ÇÖZÜM STRATEJİLERİ EĞİTİMİ, hızlı okuma teknikleri eğitimi gibi
 • Her öğrencimiz ile yaptığımız bireysel görüşmelerde eksik ya da desteklenmesi gereken herhangi bir durum ile ilgili izlenmesi gereken durumlar
 • Öğrencilerimize odaklanma ve dikkat seviyelerini arttırıcı çalışmalar
 • Kendini tanıma ve geliştirme adına uyguladığımız çeşitli ENVANTERLER
 • İş birliği başarı için en önemli faktör olduğundan ÖĞRETMEN VE VELİYE yönelik eğitimler
 • Bireysel özelliklerin ve akademik başarıları göz önüne alarak her öğrenci ile bire bir DERS ÇALIŞMA VE PLANLAMA faaliyetleri
 • Severek, isteyerek ve kalben yapılan işlerdeki başarıların farkında olduğumuz için ilk olarak gönülden yapmaları için öğrencilerimiz ile MOTİVASYON BECERİLERİNİ geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimler, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılır
 • LGS hazırlık sürecinde öğrenci velilerinin desteği kaçınılmazdır bu sebepten rehberlik servisimiz tarafından velilerimize LGS Tanıtım Seminerleri planlanır.
 • Anne-babalar, sınavlara hazırlık sürecindeki çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilinçlendirilmektedir.
 • Güçlü bir rehberlik servisi desteğiyle öğrencilerimiz bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmezler.
 • Öğrencilerin kendilerine özgü, etkili ders çalışma stratejilerinde farkındalık kazanmaları onların akademik başarıları için önemlidir. Bu sebeple, her bir öğrenciye bireysel ders çalışma programı hazırlanır.
 • Yapılan bireysel ders çalışma programları her hafta düzenli olarak takip edilir, yeniden düzenlenen programla öğrenci hedef soru sayıları belirlenir.
 • Öğrencilerin gelecek ile ilgili planları, hedefleri, deneme sınavlarında yaptıkları doğru ve yanlışlar, sınav stratejileri de bireysel olarak görüşülür.
 • LGS Tanıtım, Verimli Ders Çalışma, Dikkat ve Algı Çalışmaları, Motivasyon, Test Çözme Teknikleri, Ergenlik Dönemi Özellikleri, Sınava Doğru, Sınav Kaygısı ve Meslek Seçimi, Kariyer Planlama, Güçlü ve Zayıf yönlerin tespiti konularında öğrenci seminerleri düzenlenir.
 • Motivasyon Çalışmaları: Başarmış İnsanlar Semineri, Üst Eğitim Kurumlarına gezi, Mezun Öğrencilerle Kahvaltı, Meslek Tanıtım Günleri, sınav sonrası gezi, etkinlik, yemek vs. motivasyon amaçlı düzenlenir.

REHBERLİK SERVİSİ olarak faaliyetlerimizi;

değerleri ve çocuklarımızla yürüdüğümüz yoldaki edindiğimiz tecrübelerimiz ile devam ettirmekteyiz.

REHBERLİK SERVİSİ olarak faaliyetlerimizi;

gönüllülük

Gönüllülük

gizlilik

Gizlilik

iş-birliği

İş Birliği

süreklilik

Süreklilik

bireysel farkındalık

Bireysel Farkındalık

izleme

İzleme

değerleri ve çocuklarımızla yürüdüğümüz yoldaki edindiğimiz tecrübelerimiz ile devam ettirmekteyiz.

NS Koleji, rehberlik çalışmaları ile bireyin kendini keşfetmesi, kapasitesinin farkına varması, problemlerini çözmesi, sosyal hayata uyum sağlaması, sorumluluk bilincinin oluşması için yapılan yönlendirici ve destekleyici bir yöntem sunmaktadır. Okulumuzda yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim ve öğretimin bütünleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Rehberlik hizmetleriyle öğrenci için sunulan amaç ve ilke aynı olmakla beraber akademik, duygusal, sosyal gelişim takibi ve çalışmaları bireyin ihtiyacına özgü sunulmaktadır.

NS Koleji, “sevgi, saygı, güven” ışığında insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kendini seven birey, başkasını sevme kapasitesine sahip olur; kendine saygı duyan bireyin sınırları olur, kendini bulunduğu yerde güvende hisseden çocuk aidiyet oluşturur ve ilişkilerinde güvenli bir bağ kurması kolaylaşır.

İlkokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin okula uyum süreci, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesi, öğrendiklerini günlük hayata aktaracak becerileri kazanması, kendini tanıması, duygularının farkına varması ve sağlıklı ifade etmesi, çevreye uyum sağlaması ve arkadaş edinebilmesi gibi hedefleri amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda bireysel öğrenci görüşmesi, veli görüşmesi, seminer faaliyetleri, oryantasyon çalışmaları, sınıf rehberlik etkinlikleri, çocukla oyun ve gözlem yapılmaktadır.

Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin sorumluluk alması, ders çalışma alışkanlığı kazanması, ergenlik dönemi değişimlerine uyum sağlaması, yeteneklerini keşfetmesi, çatışma ve problem çözme kapasitesinin gelişmesi, bedenini tanıması ve sınırlarını bilmesi gibi kazanımları içerir. Bu amaçlar doğrultusunda bireysel öğrenci görüşmesi, veli görüşmesi, seminer faaliyetleri, sınıf rehberlik etkinlikleri, öğrenci koçluğu, akran etkinlikleri yapılmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi çalışmalarını, bir Çınar ağacının suyu, toprağı ve aldığı güneş ışığı gibi düşünebiliriz. Ağaç büyürken suyunu sağlıklı alırsa , güneşe maruz kalırsa, bereketli toprakta olursa verimi de ona göre olacaktır. Sağlam bir ağaç yüzyıllarca yeşermekte ve gücünü köklerinden almaktadır.

NS Koleji’nde nice Çınarlar yetiştirmek dileğiyle…

NS KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ


NS Koleji, rehberlik çalışmaları ile bireyin kendini keşfetmesi, kapasitesinin farkına varması, problemlerini çözmesi, sosyal hayata uyum sağlaması, sorumluluk bilincinin oluşması için yapılan yönlendirici ve destekleyici bir yöntem sunmaktadır. Okulumuzda yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim ve öğretimin bütünleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Rehberlik hizmetleriyle öğrenci için sunulan amaç ve ilke aynı olmakla beraber akademik, duygusal, sosyal gelişim takibi ve çalışmaları bireyin ihtiyacına özgü sunulmaktadır.

NS Koleji, “sevgi, saygı, güven” ışığında insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kendini seven birey, başkasını sevme kapasitesine sahip olur; kendine saygı duyan bireyin sınırları olur, kendini bulunduğu yerde güvende hisseden çocuk aidiyet oluşturur ve ilişkilerinde güvenli bir bağ kurması kolaylaşır.

İlkokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin okula uyum süreci, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesi, öğrendiklerini günlük hayata aktaracak becerileri kazanması, kendini tanıması, duygularının farkına varması ve sağlıklı ifade etmesi, çevreye uyum sağlaması ve arkadaş edinebilmesi gibi hedefleri amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda bireysel öğrenci görüşmesi, veli görüşmesi, seminer faaliyetleri, oryantasyon çalışmaları, sınıf rehberlik etkinlikleri, çocukla oyun ve gözlem yapılmaktadır.

Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin sorumluluk alması, ders çalışma alışkanlığı kazanması, ergenlik dönemi değişimlerine uyum sağlaması, yeteneklerini keşfetmesi, çatışma ve problem çözme kapasitesinin gelişmesi, bedenini tanıması ve sınırlarını bilmesi gibi kazanımları içerir. Bu amaçlar doğrultusunda bireysel öğrenci görüşmesi, veli görüşmesi, seminer faaliyetleri, sınıf rehberlik etkinlikleri, öğrenci koçluğu, akran etkinlikleri yapılmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi çalışmalarını, bir Çınar ağacının suyu, toprağı ve aldığı güneş ışığı gibi düşünebiliriz. Ağaç büyürken suyunu sağlıklı alırsa , güneşe maruz kalırsa, bereketli toprakta olursa verimi de ona göre olacaktır. Sağlam bir ağaç yüzyıllarca yeşermekte ve gücünü köklerinden almaktadır.

NS Koleji’nde nice Çınarlar yetiştirmek dileğiyle…

NS KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ