NS' de

Teknoloji ve
İnovasyon Atölyesi


NS' de

Teknoloji ve
İnovasyon Atölyesi


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde her çocuğun kendine özgü yeteneklerini ve bilişsel yeterliliği dikkate alınarak öğrenci merkezli yaklaşımlarımızla çocuğun yetenekleri doğrultusunda bu yeteneklerin beceriye dönüştürmesinde kılavuzluk yapmaktayız. Bu ders kapsamında öğrencilerden; bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğru ve güvenli biçimde kullanabilmesi, bu konuda olumlu tutum geliştirebilmesi, bilişim teknolojilerini kullanarak iletişim kurması, bilgi paylaşması, kendini ifade etmesi, araştırma yapabilmesi, bilgiyi yapılandırabilmesi, işbirlikli çalışmayı gerçekleştirebilmesi beklenmektedir.

İşte tam bu noktada okulumuz öğrencileriyle birlikte programlama üzerinde çokça durmakta ve onların matematiksel becerileri geliştirilmeye çalışmaktadır. Okulumuzdaki teknoloji ve inovasyon atölyesinde 3D yazıcıyı kullanarak hayal güçleriyle tasarladıkları ürünler somutlaştırılmaktadır.
Tüm çocukların hayallerini kodlamalarına izin verelim.

Herhangi bir probleme karşı duyarlı ve çözümcü insanlar yetiştirmeyi ilke edinmiş kurumuz 1. sınıftan 8. sınıfa kadar kodlama eğitimi vermektedir. Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir. Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.

İşte tam bu noktada okulumuz öğrencileriyle birlikte programlama üzerinde çokça durmakta ve onların matematiksel becerileri geliştirilmeye çalışmaktadır. Okulumuzdaki teknoloji ve inovasyon atölyesinde 3D yazıcıyı kullanarak hayal güçleriyle tasarladıkları ürünler somutlaştırılmaktadır.
Tüm çocukların hayallerini kodlamalarına izin verelim.

Projeler

Çocuklar kendi Algoritmalarını yazabilir. Öğrencilere kodlama terimlerinden olan algoritma ve sıralama ifadeleri öğretmek amacıyla “robotun kontrolü sende” etkinliği düzenlenir.
Scrach ile SA4 Programını birlikte kullanmayı öğrenir.
Scrach ile SA4 Programını birlikte kullanmayı öğrenir.
Scrach ile SA4 Programını birlikte kullanmayı öğrenir.
Öğrenci scrach programlama dilinin ayrıntılarını öğrenir.
Öğrenci 3d ile kendi tasarımı yaparak ürün oluşturur.
Sa4 programında hata Algoritma kavramında hata ayıklamayı öğrenir.
Öğrenci 3d ile kendi tasarımı yaparak ürün oluşturur.
Arduino programını ileri seviyede öğrenir.
Arduino programını ileri seviyede öğrenir.
Öğrenci 3d ile kendi tasarımı yaparak ürün oluşturur.
Öğrenci scrach oyununda uzman oyunları öğrenir.
Öğrenci scrach programlama dilinin ayrıntılarını öğrenir.
Arduino programı ile Profösyonel seviyeye taşır. Ultrasonik sensör (HC-SR04) ile karşılaştığımız engelleri algılayıp buna göre yön değiştiren robot Arduino kartının tüm bileşenleri birlikte kullanılır.
  • Arduino Uno
  • Çok Amaçlı Robot Platformu
  • L298N Voltaj Regulatörlü Çift Motor Sürücü Kartı
  • HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
  • Pil
  • Jumper