NS'de

Yabancı Dil Eğitimi


NS'de

Yabancı Dil Eğitimi


NS Koleji , dil merkezli bir kolejdir. Okulumuzda İngilizce, Arapça, Japonca, Rusça ve diğerleri gibi farklı dilleri öğretiyoruz. Okulumuzun merkezinde olan en önemli dillerden biri İngilizcedir. İngilizce zümremiz, belirli bir İngilizce becerisini kazanmak için bölünmüş en profesyonel öğretmenlerden oluşan bir ekiptir. İngilizce Ekibimiz, hassas planlama ve derin iş birliğine dayalı olarak çalışır. Ekibimizin burada okulumuzda aktif olarak yürüttüğü faaliyetlerden bazıları şunlardır:
1. Ana öğretmenlerimiz, geleneksel metodolojiden farklı olarak, öğretilen materyallerin üretkenliğine, özgünlüğüne ve etkinliğine odaklanır. Kişinin o dilin dünyasına gönül vermesini sağlayan gramer ve kelime dağarcığı, o dilin ustalığı içinde öğretilir. NS Koleji’nde öğrenciler, profesyonel kadromuzun yetkinlikleri altında yerel ve uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır.

2. Bir dilin çok merkezi bir parçası olan NS Kolej, konuşma öğretmenleri olarak alandaki en uzman öğretmenleri istihdam eder. Öğretmenlerimiz hem uyarlanabilir konuşma yöntemini hem de üretken konuşmayı benimsemiştir. Speaking öğretmenlerimiz ve İngilizce ekibimiz, belirli bir programa dayalı olarak birbirleriyle derin bir iş birliği içinde çalışır. Speaking öğretmenleri, Konuşma Uyarlama Öğretmeni ve Konuşma Üretim Öğretmeni olarak ikiye ayrılır. Konuşma üretimi konuşma öğretmenimiz, dilbilgisi ve sözcükleri kullanarak kendi konuşmalarını yapmalarına izin vererek öğrencinin İngilizcede kendi kendine yetmesine yardımcı olur. Bu, konuşma uyarlama öğretmenimiz tarafından, konuşma kulüpleri, diyaloglar, sınıfa bir yabancıyı davet etme, ilgili klip veya filmleri izleme vb. yoluyla öğrencinin kalplerinde ve zihinlerinde somutlaşan tüm teorik talimatları almak için daha da güçlendirilir.

3. İngilizce yazma ekibi, yazma becerilerinin tüm normlarını dikkate alarak öğrencilerin yazma becerilerine sahip olmalarına yardımcı olur. Yazma becerisi öğretmenlerimiz, öğrencilere kelimelerin doğru yazılışını, doğru büyük harf, noktalama, el yazısı ve klavye kullanımını ve doğru cümle yapısına sahip olmayı öğretir.

4. İngiliz Ekibi olarak zümremiz, The Bounty Collegium ile bir proje başlatmıştır. Bu projenin amacı, dünyanın her yerinde, hatta Batı ülkelerinde bile Müslümanların olduğunu, Batı ülkelerinde İslam'ı yaşamaya çalışan gençlerin olduğunu çocuklarımıza göstermektir. Bu proje çocuklarımızın açık fikirli olmaları, İngilizcelerini ve özgüvenlerini geliştirmeleri için ortaya konmuştur. Proje, merkezi Ohio, ABD'de bulunan proje ortağı okulumuz ile komşu olarak devam eden ve uzun vadeli bir projedir. Projenin hedefleri, öğrencilerimiz tarafından hazırlanan okulumuzun ve şehrimizin tanıtım videolarından ABD'de bir yaz kampına doğru uzanan bir yolculuktur.

5. İngilizce Ekibimiz, diğer birçok kurumdan farklı olarak hem yerel hem de uluslararası sınavların önemine odaklanmaktadır. Amacımız, öğrencileri günümüz dünyasının konusu olan bazı uluslararası sınavlara hazır hale getirmektir. Bu sınavlar yurtdışına çıkmayı planlayan öğrenciler için çok önemlidir. CEFR, kolejimizde yılda üç kez yapılan uluslararası bir sınavdır. Bu sınavın amacı öğrencilerimizi IELTS, TOEFL IBT gibi sınavlarda kendilerini çok rahat bulmaları için hazırlamaktır.

paly-iconpaly-icon

NS College is a lingua-centric college. In our college, we teach different languages like English, Arabic, Japanese, Russian, and others. English is one of the most important languages that our college revolves around. Our English department is a team of some of the most professional teachers where they have been divided to take a particular skill of the English language. The English Team works based on precise planning and deep collaboration. Some of the activities that our team is active in here in our college are as the following:

1. Our main teachers unlike the traditional pedagogical methodology focus on the productivity, authenticity, and effeteness of the materials being taught. Grammar and vocabulary that enables one’s heart to the world of that particular language are taught in a mastery of it. Students are being prepared for the local and international examinations under the proficiencies of our professional staff here at NS college.

2. Speaking being a very central part of a language, NS College put a lot of efforts by hiring some of the most expert teachers in the field as the speaking teachers. Our teachers have adopted both methodic of adaptive speech and productive speech. Our Speaking teachers and the English team work in deep collaboration with each other based on a specific program. Speaking teachers are divided into Speech Adaption Teacher and Speech Production Teacher. Our speech production speaking teacher helps the student to be self-sufficient in their English by letting them produce their own speech using grammar and words. This is further strengthened by our speech adaption teacher to get all the theoretical injunctions embodied in the student’s hearts and minds by having speaking clubs, dialogues, inviting a foreigner to the class, watching relevant clip or movies and etc.

3. NS English writing team helps the students to have writing skills with all the norms of writing skills being taken into consideration. Our writing skill teachers teach the students to have the correct spelling of the words, to use the right capitalization, punctuation, handwriting, and keyboarding, and to have a correct sentence structure.

4.As an English Team our department have started a project with The Bounty Collegium. The purpose of this project is to show our children that there are Muslims all over the word, even in the Western Countries, that there are teenagers who are trying to live their Islam in Western countries. This project has been put forth to make our children open-minded, and improve their English and self-confidence. The project is an ongoing and long-term project in adjacency with our project partner school which is based in Ohio, USA. The objectives of the project start from a simple recording of our school, and city to a summer camp in the USA.

5. Our department unlike many other institutions focuses on the importance of both local and international exams. Our goal is to prepare students to be ready for some of the international exams which is the topic of the current world. These examinations are very important for those students who are planning abroad. CEFR is an international examination that is held thrice a year in our college. The purpose of this examination is to prepare our students to find themselves in exams like IELTS, TOEFL ibt, and others very comfortable.